Velkommen til Bunny Grow’s plante guide!  
Her kan du lære lidt om hvilke næringsstoffer der bruges hvornår og hvorfor!
Du kan også læse mere om mikroorganismer og fordele og ulemper ved organisk og mineralsk/kunst/syntestisk gødning. Let’s go! 

Næringsstoffer  
For at vokse, holde os sunde og være fit for fight, skal vi spise varieret og have essentielle næringsstoffer.
Helt det samme gælder også for dine planter. Uden de forskellige næringsstoffer, kan planter ikke trives eller yde sit bedste.  

Næringsstofferne er delt op i tre grupper som hedder:  
Primære næringsstoffer  
Sekundære makro-næringsstoffer 
Mikronæringsstoffer.

 
De primære næringsstoffer skal planten have mest af, planten skal have lidt mindre af de sekundære makro-næringsstoffer og mikro-næringsstofferne behøver planten mindst af. 
 

I alt har man opdaget 20 essentielle næringsstoffer.  

Makro (primære og sekundære) Mikronæringsstoffer  
Kvælstof (N) Jern (Fe) 
Fosfor (P) Mangan (Mn) 
Kalium (K) Bor (B) 
Calcium (Ca) Molybdæn (Mo) 
Magnesium (Mg) Kobber (Cu) 
Svovl (S) Zink (Zn) 
Kulstof (C) Klor (Cl) 
Hydrogen (H) Nikkel (Ni) 
Oxygen (O) Kobolt (Co) 
 Natrium (S) 
 Silicium (Si) 
Tabel over nærringstoffer

Mange af næringsstofferne findes allerede i atmosfæren, i jorden eller bliver udskilt i  fotosyntesen (udover ilt bliver glukose C6H12O6 også udskilt i fotosyntesen)

Vi vil tage dig igennem de tre vigtigste næringsstoffer og fortælle, hvad de præcist gør for din plante! 
 
Kvælstof (N)
Kvælstof (Nitrogen) er essentielt for planternes udvikling. Kvælstof optages af planten i form af nitrat. Dette primære makronæringsstof påvirker direkte plantens vækst.
Det er uundværligt for fotosyntesen og klorofyldannelse.  

Symptomer på nitrogen mangel er typisk langsom eller helt stoppet vækst, grønne blade bliver gule og kan falde af fra bunden af planten og op. 

Fosfor (P) 
Fosfor påvirker både rodvæksten og i særlig grad blomstervæksten.  
Fosforen er involveret i transporten og lagring af energi, det forbedrer plantens generelle helbred og generelle kraft til at vokse.  
Fosfor står også for organiske forbindelser og en velfungerende fotosyntese. 

Symptomerne på fosformangel i vækstfasen kan være: brunfarvning af bladene (kan minde om en nitrogenmangel), rynkning af bladene (dette kan også være pga varmestress eller for lav luftfugtighed) eller mere generelt en sløv vækst. Man kan ende med en ikke tilstrækkelig blomstring og mangel på farve i blomsterne.  
 
Kalium (K) 
Kalium er med til at regulere ​​vand og transporten af ​​plantens reservestoffer. Det øger fotosyntesekapaciteten, styrker cellevævet og aktiverer absorptionen af ​​nitrater. Kalium stimulerer også blomstringen, 
det forøger plantens evne til at modstå stress-miljøer såsom lave temperaturer. Kalium kan også forhindre, at bladene visner. For lidt kalium kan føre til at plantens evne til at modstå kulde, tørke og svampeangreb forringes. For lidt kalium kan også føre til mangel af optagelse af andre næringsstoffer såsom calcium, magnesium og nitrogen.  

Symptomer på kaliummangel kan være: Brune mørke pletter på bladene og en stresset og svag plante.

Mikroorganisme guide. 

Mikroorganismer er meget vigtige for et sundt økosystem i jorden, og uden mikroorganismer var der ingen planter, derfor er det vigtigt vi passer godt på dem!  
Mikroorganismer står for nedbrydning af organiske materialer og udskillelse af essentielle nærringstoffer til planterne. Svampe og bakterier arbejder sammen i jorden for at give planter den mest optimale vækst som muligt!

Lad os præsentere:  
Rhiza bakterier og mikro-rhiza svampe!  

Rhiza kommer fra græsk og betyder rødder, fordi disse mikroorganismer lever omkring rødderne! Men hvad gør disse svampe og bakterier så for planten og hvorfor er de så vigtige? Og hvorfor er de vores bedste venner? 

Rhizabakterier: 
Disse Bakterier lever omkring rødderne og fungere som røddernes og plantens immunforsvar. De står for at holde pest og andre sygdomme væk fra planten.  
Hvis disse bakterier ikke fungere optimalt kan plantens vækst blive svækket og planten kan blive syg.  
 
Mikro-rhizasvampe: 
Disse svampe er livsnødvendige for alt planteliv til overhovedet at kunne eksistere! 
Uden disse svampe ville organiske materialer ikke kunne blive nedbrudt og der ville derfor ikke være nogle nærringstoffer tilgængelige for planterne. Svampene står også for at transportere nærringstoffer til plantens rødder, de hjælper altså planten med at nå de nærringstoffer i jorden som rødderne naturligt kan have svært ved at nå!  

Så langt, så godt 
Organiske gødninger forsyner mikroorganismelivet i jorden med hvad de har brug for!
For at få den sundeste jord som muligt, er det derfor vigtigt vi værner om vores mikroskopiske venner, fordi uden dem er der ingen sundeplanter.  
 
Brugen af mineralsk/kunst/syntetisk gødning kan med tiden have en skadelig effekt på disse organismer, da de ikke får det næring som de skal bruge på længere sigt.
MEN for at der ikke er nogle mineralsk/kunst/syntetiske dyrkere som skal føle sig stødt, har vi derfor kort tænkt os at nævne fordelene og ulemperne ved begge gødninger. 

Organisk

Fordele:  
Fodre og vedligeholder mikroorganismer 
– Skader ikke miljøet, dyrelivet eller grundvandet. 
– Mindsker chancen for overgødning  
– Giver planten en varieret diet 
– Fodre jorden og ikke kun rødderne 

 
Ulemper:  
– Langsomudskillende, måske lidt for langsom
(Dette har vi dog kommet til livs ved at blende vores gødninger til pulver) 
– Dosering kan være svær at udregne præcist.  
– I mange tilfælde er de uegnet til et hydroponisk setup. 

 
Mineralsk/kunst/syntetisk gødning 

Fordele: 

– Hurtigudskillende  
– Dosering er nemmere at udregne 
– Specifik i forhold til nærringstoffer 
– kan laves meget stærkere, da de er fremstillet i et laboratorium
– Kan være mere effektiv (her og nu).

 
Ulæmper:  
Nemmere at komme til at overgøde  
– Kan have en ødelæggende effekt på miljø, dyreliv og grundvand, hvis ikke man ikke håndterer det rigtigt.  
– Kan opbygge salte i jorden.   
– Fodre kun rødderne og ikke jorden. 

Gør det som fungerer bedst for dig! 
Med alt godt er der også en bagside! men her er det vigtigt at huske vi alle er forskellige og foretrækker hver vores måde at gro på.
Hvis mineralsk/kunst/syntetisk fungere bedst for dig, så er det den vej du skal gå.
Hvis du derimod bedst kan lide at dyrke organisk, så skal du selvfølgelig fortsætte den vej. Men på den lange bane er organisk det bedste i forhold til miljøet og livet i jorden!  

(Link til video omkring mikroorganismer: https://www.youtube.com/watch?v=8ugaL6wsXME)

Vi håber denne guide hjalp dig videre på din vej til et godt grow!  
Happy (bunny) growing alle sammen! 
– Team Bunny Grow