Klik her for at se alle vores anmeldelser

Bunny Grows Plante Guide

Velkommen til Bunny Grows plante guide! Her kan du læse lidt om, hvilke næringsstoffer der bruges hvornår og hvorfor! Du kan også læse mere om mikroorganismer og om fordele og ulemper ved organisk og mineralsk/kunst/syntetisk gødning. Let’s go! 

plante guide

Næringsstoffer

For at vokse, holde os sunde og være fit for fight, skal vi spise varieret og have essentielle næringsstoffer.
Helt det samme gælder også for dine planter. Uden de forskellige næringsstoffer, kan planter ikke trives eller yde sit bedste.  

Næringsstofferne er delt op i tre grupper som hedder:  
Primære næringsstoffer  
Sekundære makro-næringsstoffer 
Mikronæringsstoffer.

De primære næringsstoffer skal planten have mest af, planten skal have lidt mindre af de sekundære makro-næringsstoffer og mikro-næringsstofferne behøver planten mindst af. 

I alt har man opdaget 20 essentielle næringsstoffer.  

Mange af næringsstofferne findes allerede i atmosfæren, i jorden eller bliver udskilt i  fotosyntesen (udover ilt bliver glukose C6H12O6 også udskilt i fotosyntesen)

Vi vil tage dig igennem de tre vigtigste næringsstoffer og fortælle, hvad de præcist gør for din plante! 

 

Makro (primære og sekundære)

Mikronæringsstoffer  

Kvælstof (N)

Jern (Fe)

Fosfor (P)

Mangan (Mn) 

Kalium (K)

Bor (B) 

Calcium (Ca)

Molybdæn (Mo) 

Magnesium (Mg)

Kobber (Cu) 

Svovl (S)

Zink (Zn) 

Kulstof (C)

Klor (Cl) 

Hydrogen (H)

Nikkel (Ni)

Oxygen (O)

Kobolt (Co) 

Natrium (S) 

Silicium (Si)

plante guide

Kvælstof (N)

Kvælstof (nitrogen) er essentielt for planternes udvikling. Kvælstof optages af planten i form af nitrat. Dette primære makronæringsstof påvirker direkte plantens vækst.
Det er uundværligt for fotosyntesen og klorofyldannelse.

Symptomer på nitrogenmangel er typisk langsommere eller helt stoppet vækst, grønne blade bliver gule og kan falde af fra bunden af planten og op. 

Fosfor (P)

Fosfor påvirker både rodvæksten og i særlig grad væksten af blomster og frugter.
Fosforen er involveret i transporten og lagringen af energi, den forbedrer plantens generelle helbred og kraft til at vokse.
Fosfor står også for organiske forbindelser og en velfungerende fotosyntese. 

Symptomerne på fosformangel i vækstfasen kan være: brunfarvning af bladene (kan minde om nitrogenmangel), rynkning af bladene (dette kan også være pga. varmestress eller for lav luftfugtighed) eller mere generelt en sløv vækst. Man kan ende med en ikke tilstrækkelig blomstring og mangel på farve i blomsterne.

plante guide Fosfor (P)
plante guide Kalium (K)

Kalium (K)

Kalium er med til at regulere ​​vand og transporten af ​​plantens reservestoffer. Det øger fotosyntesekapaciteten, styrker cellevævet og aktiverer absorptionen af ​​nitrater. Kalium stimulerer også blomstringen og forøger plantens evne til at modstå stress-miljøer såsom lave temperaturer. Kalium kan også forhindre, at bladene visner. For lidt kalium kan forringe plantens evne til at modstå kulde, tørke og svampeangreb. For lidt kalium kan også føre til manglende af optagelse af andre næringsstoffer såsom calcium, magnesium og nitrogen. 

Symptomer på kaliummangel kan være: Brune mørke pletter på bladene og en stresset og svag plante.

Mikroorganisme plante guide

Mikroorganisme guide

Mikroorganismer er meget vigtige for et sundt økosystem i jorden, og uden mikroorganismer er der ingen planter. Derfor er det vigtigt vi passer godt på dem!

Mikroorganismer står for nedbrydning af organiske materialer og udskillelse af essentielle næringsstoffer til planterne. Svampe og bakterier arbejder sammen i jorden for at give planter den mest optimale vækst!

Lad os præsentere

Rhizobakterier og mykorrhiza svampe

”Rhizo” kommer fra græsk og betyder rod, fordi disse mikroorganismer lever omkring rødderne! Men hvad gør disse svampe og bakterier for planten, og hvorfor er de så vigtige? Og hvorfor er de vores bedste venner? 

Rhizobakterier

Disse bakterier lever omkring rødderne og fungerer som røddernes og plantens immunforsvar. De står for at holde pest og andre sygdomme væk fra planten.
Hvis disse bakterier ikke fungerer optimalt, kan plantens vækst blive svækket, og planten kan blive syg.  

Mykorrhizasvampe

Disse svampe er livsnødvendige for, at alt planteliv overhovedet kan eksistere! Uden disse svampe ville organiske materialer ikke kunne blive nedbrudt, og der ville derfor ikke være nogle næringsstoffer tilgængelige for planterne. Svampene står også for at transportere næringsstoffer til plantens rødder. De hjælper altså planten med at nå de næringsstoffer i jorden, som rødderne naturligt kan have svært ved at nå! 

Så langt, så godt

Organiske gødninger forsyner mikroorganismelivet i jorden med det, de har brug for!
For at få så sund en jord som muligt er det derfor vigtigt, at vi værner om vores mikroskopiske venner, for uden dem er der ingen sunde planter. 

Brugen af mineralsk/kunst/syntetisk gødning kan med tiden have en skadelig effekt på disse organismer, da de ikke får den næring, som de skal bruge på længere sigt.
MEN for at der ikke er nogle mineralsk/kunst/syntetiske dyrkere, som skal føle sig stødt, vil vi kort nævne fordelene og ulemperne ved begge gødninger. 

plante guide

Fordele ved Organisk

Ulemper ved Organisk

Fordele ved Mineralsk/ kunst/syntetisk gødning

Ulemper

Kan fungere som et jordforbedringsmiddel

Gør det som fungerer bedst for dig!

Med alt godt er der også en bagside! Men her er det vigtigt at huske på, at vi alle er forskellige og dyrker på hver vores måde.
Hvis mineralsk/kunst/syntetisk fungerer bedst for dig, så er det den vej, du skal gå.
Hvis du derimod bedst kan lide at dyrke organisk, så skal du selvfølgelig fortsætte den vej. Men på den lange bane er organisk det bedste i forhold til miljøet og livet i jorden!

Vi håber denne guide hjalp dig videre på din vej til et godt grow!  
Happy (bunny) growing alle sammen! 

Team Bunny Grow